Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Entertainment

At Europa Beach hotel entertainment involves you. Either with our Cretan folklore evenings or our special shows our aim is to get you into the action.

Animation Programs
Daytime activities: morning aerobic and aquarobic gymnastics, water polo, volleyball, basketball, darts, boccia, water games etc. Evening activities: show programs, dancing nights and game shows. Mini club (4-11 yrs old) with playground. Every day several hours children supervision and animation in the morning and afternoon during the whole season.

Specials
Cretan folklore evening, Greek evening and special shows.

entertainement